Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

13 | 05 | 2024
Subsidie Behoud graslandareaal: vanaf 1 juni, bedrag verhoogd

Subsidie Behoud graslandareaal: vanaf 1 juni, bedrag verhoogd

U kunt, als u aan de voorwaarden voldoet, vanaf 1 juni de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ aanvragen. Het totale budget en het bedrag per 10 kg daling zijn onlangs verhoogd. U kunt de aanvraag t/m 30 juni indienen.

28 | 04 | 2024
Opkoopregelingen: verhoging budgetten, Lbv+ verlengd

Opkoopregelingen: verhoging budgetten, Lbv+ verlengd

De budgetten voor Lbv en Lbv+ zijn verhoogd, waardoor naar verwachting alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Daarnaast is de openstellingsperiode van Lbv+ verlengd.

21 | 04 | 2024
Eco-activiteit groene braak

Eco-activiteit groene braak

Wilt u de eco-activiteit ‘groene braak’ toepassen? Houd dan rekening met de (deels) gewijzigde voorwaarden.

03 | 04 | 2024
GLMC 7: gewasrotatie en vrijgestelde percelen

GLMC 7: gewasrotatie en vrijgestelde percelen

Binnen de conditionaliteit (GLB) moet u, als u geen vrijstelling heeft, voldoen aan GLMC 7 ‘Gewasrotatie op bouwland’. Eén van de eisen hierbij is dat u jaarlijks op 1/3e van uw bouwland een ander gewas teelt dan het voorgaande jaar. ‘Vrijgestelde percelen’ tellen mee bij de invulling van deze eis.

03 | 04 | 2024
Regels stikstofnorm groenbemester soms korting op zand en loss

Regels stikstofnorm groenbemester soms korting op zand en loss

Vanaf 2024 krijgt u alleen nog een stikstofnorm voor een groenbemester als u deze teelt na graan, graszaad of koolzaad. Daarnaast tellen nog aanvullende voorwaarden, waarbij het pas laat mogen vernietigen met name op kleigronden een lastige is.

26 | 03 | 2024
In 2024 versoepeling GLMC 8

In 2024 versoepeling GLMC 8

Voor 2024 geldt een versoepeling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’. U mag dit ook invullen met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen.

24 | 03 | 2024
GLB-premies 2023, inschatting 2024

GLB-premies 2023, inschatting 2024

Binnen het GLB is de basispremie en de eco-premie voor 2023 vastgesteld. Dit geldt ook voor de ‘Toeslag jonge landbouwers’. Daarnaast is een inschatting gegeven voor de basis- en eco-premie 2024.

24 | 03 | 2024
Opgave eco-activiteiten uiterlijk 15 mei

Opgave eco-activiteiten uiterlijk 15 mei

Met de Gecombineerde opgave kunt u uw eco-activiteiten voor dit jaar opgeven. Doe dit op tijd en geef ruim genoeg op.

20 | 03 | 2024
GO: belang is groot, invullen kost minder tijd

GO: belang is groot, invullen kost minder tijd

U kunt t/m 15 mei uw Gecombineerde opgave indienen. Een juiste en tijdige indiening is van belang omdat u uw GLB-subsidies hiermee aanmeldt. Het aantal vragen is veel minder dan vorig jaar.

21 | 02 | 2024
Eco-activiteit weiden, vooraf aanmelden bij Qlip

Eco-activiteit weiden, vooraf aanmelden bij Qlip

De eco-activiteit ‘weiden’ is voor 2024 fors aangescherpt. Naast een hoger aantal uren weidegang voor melkkoeien, geldt ook een maximaal aantal melkkoeien per hectare huiskavel. Ook moet u zich melden bij Qlip voordat u uw koeien gaat weiden.