Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

20 | 03 | 2022
Standaard- en gestratificeerd grondmonster op één perceel toegestaan

Standaard- en gestratificeerd grondmonster op één perceel toegestaan

Percelen waarop u fosfaatdifferentiatie toepast moeten zijn bemonsterd. Sinds kort mag dit binnen een perceel met zowel standaard- als gestratificeerde grondmonsters.

08 | 03 | 2022
Graasdierpremie 2021 bekend

Graasdierpremie 2021 bekend

Heeft u in 2021 graasdierpremie aangevraagd? Onlangs is de graasdierpremie voor 2021 definitief vastgesteld. Hiermee stelt RVO voor u de uitbetaling vast.

08 | 03 | 2022
Het is weer tijd voor de Gecombineerde opgave

Het is weer tijd voor de Gecombineerde opgave

U kunt de Gecombineerde opgave (GO) weer indienen. De indieningsperiode loopt tot uiterlijk 15 mei 2022. Het advies is om tijdig te beginnen. U heeft dan nog te tijd om gegevens na te zoeken of bepaalde zaken te regelen. Met de GO kunt u o.a. de uitbetaling van de basispremie aanvragen.

20 | 02 | 2022
Lagere waarde betalingsrechten 2022

Lagere waarde betalingsrechten 2022

De waarde van de betalingsrechten wordt in 2022 circa € 240 per betalingsrecht. Dit is circa € 20 lager dan in 2021. Ook de hoogte van uw vergroeningspremie wordt verlaagd.

20 | 02 | 2022
Fosfaatbank: openstelling 2022, ingang ontheffing 2023

Fosfaatbank: openstelling 2022, ingang ontheffing 2023

De langverwachte fosfaatbank lijkt nu eindelijk te komen. De vraag is echter wel hoe ‘groot’ deze bank zal zijn. Wilt u uitbreiden, heeft u fosfaatrechten nodig en bent u grondgebonden? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een ontheffing. De toekenning gaat op basis van een loting. Als u een jonge landbouwer bent heeft u dubbele kans. U kunt de ontheffing vanaf 2023 gebruiken.

06 | 02 | 2022
Melden uitrijden sleepvoetmachine

Melden uitrijden sleepvoetmachine

Heeft u grasland op klei- of veengrond? En wilt u drijfmest aanwenden met een sleepvoetmachine? Dan moet u ook dit jaar vooraf een melding doen bij RVO. Welke voorwaarden gelden nog meer?

04 | 02 | 2022
Melden maisteelt uiterlijk 15 februari

Melden maisteelt uiterlijk 15 februari

Wilt u mais telen op zand- of lössgrond? Let er dan op, dat u dit uiterlijk 15 februari meldt bij RVO. Op de gemelde percelen mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden.

25 | 01 | 2022
Fiscaal voordeel bij duurzame investeringen

Fiscaal voordeel bij duurzame investeringen

Wilt u een investering doen? Dan kunt u fiscaal voordeel halen als uw investering op de ‘Milieulijst 2022’ staat. Staat uw beoogde investering hier niet op? Ga dan na of een vergelijkbare investering wel op deze lijst staat.

25 | 01 | 2022
Fiscaal voordeel met energiebesparende investering

Fiscaal voordeel met energiebesparende investering

Investeert u in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA). Hiermee kunt u fiscaal voordeel behalen. Uw investering moet wel op de ‘Energielijst 2022’ staan.

23 | 01 | 2022
Derogatie 2022: grote onzekerheid, wat te doen?

Derogatie 2022: grote onzekerheid, wat te doen?

Wilt u graag gebruikmaken van derogatie? Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk of Nederland opnieuw derogatie krijgt. Dit besluit zal pas laat in het jaar vallen. Dit betekent voor u een hele onzekere periode. Voor de bemesting van uw percelen hoeft u nu nog geen ingrijpende keuzes te maken.