Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

04 | 12 | 2022
Eco-regeling: benodigd aantal punten aangepast

Eco-regeling: benodigd aantal punten aangepast

Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren heeft LNV het aantal te behalen punten voor enkele thema’s verlaagd. Hierdoor kunt u eerder aan de ‘instapeis’ voldoen.

27 | 11 | 2022
Derogatie 2022: uiterlijk 13 december aanmelden

Derogatie 2022: uiterlijk 13 december aanmelden

U kunt t/m 13 december derogatie aanvragen. U vraagt de derogatievergunning aan bij RVO. De derogatievoorwaarden voor 2022 zijn gelijk aan de voorwaarden van 2021. Na de aanvraag moet u niet vergeten om de legeskosten tijdig te betalen.

27 | 11 | 2022
Derogatie 2022: uiterlijk 13 december bemonsteren en bemestingsplan

Derogatie 2022: uiterlijk 13 december bemonsteren en bemestingsplan

Tot en met 13 december kunt u een derogatievergunning voor 2022 aanvragen. Naast deze aanvraag moet u, ondanks dat het bemestingsseizoen allang voorbij is, zorgen voor een bemestingsplan en geldige monsters. Ook hiervoor is 13 december een belangrijke datum.

21 | 11 | 2022
Hoogte basis- en vergroeningspremie 2022

Hoogte basis- en vergroeningspremie 2022

Onlangs is de hoogte van de basis- en vergroeningspremie 2022 definitief vastgesteld. Dit jaar is er geen sprake van budgetkortingen.

30 | 10 | 2022
Eco-regeling en 'vrijstelling' GLMC 7 en 8a

Eco-regeling en 'vrijstelling' GLMC 7 en 8a

Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Dan hoeft u in 2023 niet te voldoen aan GLMC 7 en 8a. Feitelijk geldt ook hiervoor een ‘vrijstelling’. Echter bij GLMC 8a geldt wel een ‘maar’: bij de inzet van niet-productief areaal als eco-activiteit tellen soms wel de punten maar niet de waarde.

17 | 10 | 2022
Derogatie: nieuwe eisen (deels) voor alle bedrijven

Derogatie: nieuwe eisen (deels) voor alle bedrijven

Door de nieuwe derogatie worden alle bedrijven, ook akkerbouwbedrijven, geconfronteerd met nieuwe eisen. Zo worden de verplichte teeltvrije zones breder. Ook worden de gebruiksnormen in bepaalde gebieden fors verlaagd. Daarnaast lijkt een verplichting te komen voor het opstellen van een bemestingsplan voor alle bedrijven.

17 | 10 | 2022
Derogatie 2023: lagere normen, soms helemaal niet

Derogatie 2023: lagere normen, soms helemaal niet

Vanaf 2023 worden de derogatienormen in heel Nederland lager. In meer gebieden gaat de laagste norm gelden. Daarnaast kan het zijn dat op uw bedrijf, of op een aantal van uw percelen ervan, helemaal geen derogatie meer is toegestaan.

12 | 10 | 2022
Aanmelden nieuw GLB vanaf 1 maart 2023

Aanmelden nieuw GLB vanaf 1 maart 2023

Het aanmelden voor het nieuwe GLB is uitgesteld. U kunt zich aanmelden in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2023, de periode van de Gecombineerde opgave. Aanmelding is verplicht om GLB-subsidies te kunnen ontvangen.

26 | 09 | 2022
Eco-regeling: twee regio's voor punten en waarden

Eco-regeling: twee regio's voor punten en waarden

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet u een bepaald aantal punten behalen. Daarnaast bepaalt RVO uw eco-premie o.a. op basis van de waarde van de toegepaste eco-activiteiten. Voor beide situaties is Nederland ingedeeld in twee regio’s.

26 | 09 | 2022
Stapelen eco-activiteiten mogelijk

Stapelen eco-activiteiten mogelijk

Binnen de eco-regeling van het nieuwe GLB kunt u soms meerdere eco-activiteiten op een perceel toepassen. Afhankelijk van de combinatie mag u alleen het hoogste aantal punten en de hoogste waarde kiezen. Bij andere combinaties mag u zelfs de punten en waarden van de betreffende eco-activiteiten bij elkaar optellen.