Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

22 | 01 | 2020
Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief

Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief

Vanaf 2020 heeft u te maken met nieuwe fosfaatklassen. Daarnaast daalt de fosfaatgebruiksnorm op gronden in de fosfaatklasse ‘hoog’. Onder voorwaarden kunt u op bouwland een hogere norm toepassen. De normen in de andere klassen zijn gelijk gebleven of gestegen.

20 | 01 | 2020

Nieuwsbrief AgroActualiteiten

Stand van zaken stikstofproblematiek Stalcapaciteit van belang bij salderen Fiscaal voordeel bij investeringen Diverse forfaits dieren gewijzigd Fosfaatruimte en -klasse gewijzigd Niet benutte betalings-rechten vervallen

22 | 12 | 2019
Derogatie 2020 nog niet bekend: gevolgen einddatums

Derogatie 2020 nog niet bekend: gevolgen einddatums

Wilt u in 2020 (weer) gebruik maken van derogatie? Waarschijnlijk wordt pas in maart of april 2020 duidelijk of de derogatie met twee jaar wordt verlengd. Dit heeft ook invloed op de diverse ‘einddatums’, zoals het aanvragen van uw derogatievergunning, het opstellen van uw bemestingsplan en het nemen van grondmonsters.

18 | 12 | 2019
Fosfaatverrekening alleen voor dierlijke en organische mest

Fosfaatverrekening alleen voor dierlijke en organische mest

U kunt bij een onvoorziene overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm op bouwland gebruikmaken van fosfaatverrekening. De overschrijding mag niet meer dan 20 kg fosfaat per ha bouwland bedragen. Daarnaast mag de overschrijding alleen zijn ontstaan door organische mest (incl. dierlijk) waarvan de samenstelling tijdens het bemesten onbekend was.

08 | 12 | 2019
Subsidie Jonge landbouwers 2019 opengesteld

Subsidie Jonge landbouwers 2019 opengesteld

De subsidie Jonge landbouwers 2019 is opengesteld t/m 7 februari 2020. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast moet uw investering op de provinciale investeringslijst staan. Niet alle provincies hebben alle investeringscategorieën opengesteld.

08 | 12 | 2019
Wintergraan na snijmais als GPS oogsten toegestaan

Wintergraan na snijmais als GPS oogsten toegestaan

Teelt u na gangbare snijmais een wintergraan als verplicht vanggewas? U moet dit gewas dan laten staan als hoofdteelt. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft RVO nu aangegeven dat u dit wintergraan als geheleplantsilage mag oogsten. De korrel moet wel minimaal deegrijp zijn.

20 | 11 | 2019
Uitbetaling bedrijfstoeslag 2019 start 1 december

Uitbetaling bedrijfstoeslag 2019 start 1 december

RVO start vanaf 1 december met het uitbetalen van de bedrijfstoeslag 2019. De kans is groot dat u voor het einde van het jaar een betaling heeft ontvangen. Heeft u recht op uitbetaling van de graasdierpremie en/of een subsidie voor agrarisch natuurbeheer? Deze uitbetaling volgt in de eerste helft van 2020.

20 | 11 | 2019
Borgstelling voor starters en overnemers

Borgstelling voor starters en overnemers

Bent u een startende agrarisch ondernemer of neemt u een landbouwbedrijf over? U kunt vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor ‘Vermogensversterkend Krediet’. Dit kan interessant zijn als u wilt investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling.

11 | 11 | 2019
Nieuwe maatregelen asbestsanering aangekondigd

Nieuwe maatregelen asbestsanering aangekondigd

Ondanks dat een asbestverbod per 2024 niet doorgaat, blijft het saneren van uw asbestdak actueel. Om sanering aantrekkelijk te maken wil de overheid voor het einde van het jaar een aantal maatregelen presenteren.

02 | 11 | 2019
Vanaf 2020 geen verhoging mestnormen melkvee

Vanaf 2020 geen verhoging mestnormen melkvee

Het is nog onzeker of de normen en diercategorieën van melkvee worden aangepast. Wel is bekendgemaakt, dat de voorgestelde aanpassingen voor 2020 voor hoogproductieve melkkoeien niet doorgaan. Ook de normen voor zelfzuivelaars worden niet aangepast. Of de voorgestelde lagere forfaits voor de overige melkkoeien doorgaan is afhankelijk van het aantal fosfaatrechten t.o.v. het sectorplafond.