Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

09 | 10 | 2019
Einduitspraak pacht en fosfaatrechten

Einduitspraak pacht en fosfaatrechten

Bent u pachter en heeft u fosfaatrechten? Dan is de kans reëel dat de verpachter aanspraak kan maken op (een deel van) de fosfaatrechten. Dit speelt met name als, op 2 juli 2015, sprake was een langdurige pacht van een bepaalde oppervlakte grond en/of gebouwen.

30 | 09 | 2019
Onderzaai mislukt vanggewas overzaaien toegestaan

Onderzaai mislukt vanggewas overzaaien toegestaan

Teelt u gangbare snijmais op zand- of lössgrond en is uw onderzaai door o.a. droogte mislukt? Dan mag u onder voorwaarden na de oogst het vanggewas overzaaien. U mag de snijmais ook na 1 oktober oogsten. Het overgezaaide vanggewas hoeft u volgend jaar niet als hoofdteelt te telen.

29 | 09 | 2019
Formulier beschikbaar voor melden hoofdteelt wintergraan na snijmais

Formulier beschikbaar voor melden hoofdteelt wintergraan na snijmais

Bent u van plan om na de oogst van uw snijmais op zand- en lössgrond een wintergraan te telen als verplicht vanggewas? Dan moet u uiterlijk 1 oktober aan RVO doorgeven dat u dit vanggewas volgend jaar als hoofdteelt gaat telen. Hiervoor is inmiddels het formulier ‘Hoofdteelt na snijmais’ beschikbaar.

15 | 09 | 2019
Aanmelden fosfaatverrekening 2019

Aanmelden fosfaatverrekening 2019

Heeft u in 2019 teveel fosfaat op uw grond gebruikt? U kunt deze overschrijding middels ‘fosfaatverrekening’ onder voorwaarden met 2020 verrekenen. Dit kan alleen indien de overschrijding lager is dan 20 kg fosfaat per ha bouwland. U moet zich uiterlijk 31 december van dit jaar bij RVO aanmelden.

11 | 09 | 2019
Subsidies vleeskalverhouderij tijdig aanvragen

Subsidies vleeskalverhouderij tijdig aanvragen

Bent u vleeskalverenhouder? En wilt u gebruikmaken van de subsidie voor investeren in welzijnsvriendelijke stalvloeren en/of voor investeren in emissiearme stalsystemen? Dan kunt u deze subsidies t/m 30 september aanvragen. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

02 | 09 | 2019
Handboek Melkveehouderij 2019/20 beschikbaar

Handboek Melkveehouderij 2019/20 beschikbaar

Bent u melkveehouder? U kunt nu de nieuwste versie van het Handboek Melkveehouderij raadplegen. Het handboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar.

28 | 08 | 2019
BEX-berekening vastleggen in administratie

BEX-berekening vastleggen in administratie

Heeft u melkvee? En berekent u de stikstof- en fosfaatproductie van uw dieren met BEX? Dan bent u vanaf 2019 verplicht om de BEX-berekening tijdig in uw administratie op te nemen. Daarnaast zijn enkele rekenregels en normen voor BEX 2019 aangepast.

18 | 08 | 2019
Dit jaar geen extra droogtemaatregelen

Dit jaar geen extra droogtemaatregelen

Ondanks de droogte in 2019 zijn er geen extra maatregelen aangekondigd t.a.v. ‘mest’. Ook wordt het voorschot op de uitbetaling rechtstreekse betalingen (GLB) niet eerder uitbetaald. Er zijn wel bestaande regelingen waar u eventueel gebruik van kunt maken.

14 | 08 | 2019
Voorstel mestforfaits melkvee, vaak gunstiger

Voorstel mestforfaits melkvee, vaak gunstiger

Heeft u melkvee? Dan krijgt u vanaf 2020 wellicht te maken met aangepaste stikstof- en fosfaatproductienormen en diercategorieën. De aanpassingen zijn een voorstel en dus nog niet definitief. Wat gaat er veranderen?

11 | 08 | 2019
Nieuwe fosfaatklassen en fosfaatnormen per 2020

Nieuwe fosfaatklassen en fosfaatnormen per 2020

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u vrijwel zeker te maken met wijzigingen van de fosfaatklassen en de fosfaatgebruiksnormen. De normen van gronden met de fosfaatklasse ‘hoog’ dalen. De andere normen blijven gelijk of gaan stijgen.