Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

18 | 03 | 2019
Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier

Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier

Past u mestscheiding toe bij rundvee- of varkensmest, wordt op uw bedrijf gier geproduceerd of houdt u konijnen? Dan heeft u vanaf dit jaar te maken met enkele wijzigingen.

05 | 03 | 2019
Gecombineerde opgave en gewascodes grasland

Gecombineerde opgave en gewascodes grasland

In de periode van 1 maart t/m 15 mei kunt u de Gecombineerde opgave 2019 indienen. Een belangrijke wijziging is, dat u in de Gecombineerde opgave per perceel moet aangeven of er sprake is van natuurterrein. Mede om deze reden is gewascode 336 komen te vervallen.

02 | 03 | 2019
Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen alleen nog digitaal indienen

Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen alleen nog digitaal indienen

Voert u mest forfaitair af naar bijvoorbeeld natuurterrein of een particulier? Of voert u mest af via boer-boertransport? Bij deze en alle andere forfaitaire transporten moet u vanaf 1 april het ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ altijd digitaal indienen. Het is dan niet meer mogelijk dit op papier te doen. De termijn van 10 werkdagen na transport blijft hetzelfde.

02 | 03 | 2019
Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf op jaarbasis 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit? Dan moet u vanaf 1 juli 2019 voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’.

17 | 02 | 2019
Ondersteuning voor jonge ondernemer bij bedrijfsovername

Ondersteuning voor jonge ondernemer bij bedrijfsovername

Bent u een jonge agrarische ondernemer en wilt u na de bedrijfsovername investeren in duurzame ontwikkeling? De overheid kan dan wellicht via het bedrijfsovernamefonds garant staan voor deze investering. Ook kunt u dan mogelijk gebruikmaken van het opleidings- en coachingstraject.

17 | 02 | 2019
Bemestingsplan en derogatiemonsters uiterlijk 28 februari

Bemestingsplan en derogatiemonsters uiterlijk 28 februari

Heeft u zich voor 2019 aangemeld voor derogatie? Dan moet u uiterlijk op 28 februari uw grondmonsters up to date hebben en een bemestingsplan hebben opgesteld. Dit jaar heeft u hiervoor door de vorst in januari een maand langer de tijd. Zorg er tevens voor dat u de legeskosten uiterlijk 28 februari heeft betaald.

06 | 02 | 2019
Graasdierpremie: andere voorwaarden, lagere drempel

Graasdierpremie: andere voorwaarden, lagere drempel

Heeft u schapen en/of runderen? Dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de graasdierpremie. De eisen zijn vanaf 2019 aangescherpt. De graslandcorrectie komt hiermee te vervallen. Dit kan voor u zowel positief als negatief uitpakken.

04 | 02 | 2019
Betaal tijdig leges derogatievergunning

Betaal tijdig leges derogatievergunning

Heeft u een derogatievergunning aangevraagd? De leges voor uw vergunning bedragen € 50. U moet zelf zorgdragen voor tijdige betaling (uiterlijk 28 februari). Heeft u de leges al betaald?

16 | 01 | 2019
Soms lagere stikstofgebruiksnorm na graslandvernietiging

Soms lagere stikstofgebruiksnorm na graslandvernietiging

Wilt u grasland gelegen op zand- of lössgrond vernietigen? Het kan zijn dat u vanaf 2019 te maken krijgt met een lagere stikstofgebruiksnorm. De stikstofgebruiksnorm wordt altijd verlaagd als u aansluitend mais teelt. Indien u grasland vernieuwt in de periode 1 juni t/m 31 augustus krijgt u ook te maken met een lagere stikstofgebruiksnorm.

16 | 01 | 2019
Enkele wijzigingen stikstofgebruiksnormen per 2019

Enkele wijzigingen stikstofgebruiksnormen per 2019

Vanaf 2019 krijgt u in sommige situaties te maken met een aangepaste stikstofgebruiksnorm. De norm voor groenbemesters wordt op zand- en lössgrond in veel situaties gehalveerd. De graszaadstoppel mag onder voorwaarden meetellen als groenbemester. De normen van sommige ‘equivalente maatregelen’ zijn verlaagd. De norm voor graszaad (veldbeemd) op kleigrond gaat omhoog.