Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

04 | 02 | 2019
Betaal tijdig leges derogatievergunning

Betaal tijdig leges derogatievergunning

Heeft u een derogatievergunning aangevraagd? De leges voor uw vergunning bedragen € 50. U moet zelf zorgdragen voor tijdige betaling (uiterlijk 28 februari). Heeft u de leges al betaald?

16 | 01 | 2019
Enkele wijzigingen stikstofgebruiksnormen per 2019

Enkele wijzigingen stikstofgebruiksnormen per 2019

Vanaf 2019 krijgt u in sommige situaties te maken met een aangepaste stikstofgebruiksnorm. De norm voor groenbemesters wordt op zand- en lössgrond in veel situaties gehalveerd. De graszaadstoppel mag onder voorwaarden meetellen als groenbemester. De normen van sommige ‘equivalente maatregelen’ zijn verlaagd. De norm voor graszaad (veldbeemd) op kleigrond gaat omhoog.

16 | 01 | 2019
Soms lagere stikstofgebruiksnorm na graslandvernietiging

Soms lagere stikstofgebruiksnorm na graslandvernietiging

Wilt u grasland gelegen op zand- of lössgrond vernietigen? Het kan zijn dat u vanaf 2019 te maken krijgt met een lagere stikstofgebruiksnorm. De stikstofgebruiksnorm wordt altijd verlaagd als u aansluitend mais teelt. Indien u grasland vernieuwt in de periode 1 juni t/m 31 augustus krijgt u ook te maken met een lagere stikstofgebruiksnorm.

06 | 01 | 2019
Gehaltes eindvoorraad mest

Gehaltes eindvoorraad mest

Veel bedrijven moeten in januari de eindvoorraad dierlijke mest doorgeven aan RVO. Geldt dit ook voor u? Bepaal dan de samenstelling op basis van de best beschikbare gegevens. Dit kan aan de hand van de werkwijze van RVO.

06 | 01 | 2019
Aanpassing regels graslandvernietiging

Aanpassing regels graslandvernietiging

Wilt u in 2019 grasland vernietigen? Dan krijgt u wellicht te maken met andere regels. In dit bericht staan de wijzigingen vermeld, die vanaf dit jaar zijn ingegaan.

23 | 12 | 2018
Uitrijperiode drijfmest op bouwland

Uitrijperiode drijfmest op bouwland

Per 2019 mag u drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden op bouwland van 16 februari t/m 15 september. Rijdt u drijfmest of zuiveringsslib uit in de periode van 1 augustus t/m 15 september dan moet u uiterlijk op 15 september een verplicht gewas inzaaien.

18 | 12 | 2018
Vrijstelling zoogkoeien: aanmelden nog t/m 31 december

Vrijstelling zoogkoeien: aanmelden nog t/m 31 december

Heeft u een zoogkoeienbedrijf en heeft u fosfaatrechten? Dan kunt u zich nog t/m 31 december aanmelden voor de vrijstellingsregeling. Heeft u geen fosfaatrechten? Dan geldt de langere aanmeldperiode niet voor u.

09 | 12 | 2018
Nieuw GLB: steun voor klimaat- en milieumaatregelen

Nieuw GLB: steun voor klimaat- en milieumaatregelen

Binnen het nieuwe GLB kunt u steun krijgen voor het toepassen van ‘klimaat- en milieumaatregelen’. Uw directe inkomenssteun zal echter wel omlaag gaan. Met het toepassen van bovenwettelijke maatregelen op het gebied van klimaat en milieu, kunt u wellicht voordeel behalen.

25 | 11 | 2018
Subsidie Jonge landbouwer 2018

Subsidie Jonge landbouwer 2018

Vanaf 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 kunnen jonge landbouwers subsidie aanvragen voor investeringen in innovatie en modernisering. Sinds kort is de investeringslijst per provincie bekend. Bent u een jonge landbouwer? Dan kan deze regeling interessant zijn voor u.

25 | 11 | 2018
Fosfaatrechten: nuchtere kalveren en fokstieren

Fosfaatrechten: nuchtere kalveren en fokstieren

U heeft fosfaatrechten nodig voor melk- en kalfkoeien (cat. 100), jongvee jonger dan een jaar (cat. 101) en jongvee ouder dan een jaar (cat. 102). Voor nuchtere kalveren en fokstieren geldt soms een uitzondering.