Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

30 | 07 | 2022
Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen extra GLB steun

Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen extra GLB steun

Bent u varkens- of pluimveehouder? En heeft u grond waarop u in 2022 uitbetaling van betalingsrechten heeft aangevraagd? Dan ontvangt u in september extra GLB-steun vanuit de Europese landbouwcrisisreserve.

10 | 07 | 2022
Beoordeel tijdig uw mest- en kunstmestruimte

Beoordeel tijdig uw mest- en kunstmestruimte

Inmiddels staat uw bouwplan vast en is het jaar voor de helft voorbij. Een mooi moment om te bepalen of uw nog aanvoerruimte heeft of dat u nog (extra) mest moet afvoeren. Belangrijk om dit voor het einde van het uitrijseizoen te beoordelen.

10 | 07 | 2022
GLB 2023: eco-regeling verder uitgewerkt

GLB 2023: eco-regeling verder uitgewerkt

RVO heeft onlangs nieuwe informatie over de eco-regeling op haar site gezet. De eco-regeling is nog niet definitief en kan, op detail, nog wijzigen. Echter, op basis van de informatie van RVO kunt u wel een inschatting maken van uw (on)mogelijkheden.

03 | 07 | 2022
Nieuwe pachtnormen vanaf 1 juli 2022

Nieuwe pachtnormen vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe pachtnormen. Voor de meeste pachtgebieden zijn de pachtnormen beperkt gewijzigd. Echter, voor ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ geldt een flinke daling, voor het ‘Centraal veehouderijgebied’ en ‘Hollands/Utrechts weidegebied’ een forse stijging. Ga voor het nieuwe pachtjaar, vanaf 1 juli 2022, na of de nieuwe pachtnomen goed worden doorgevoerd.

26 | 06 | 2022
Bloemenrand: soms geen gebruiksnormen Meststoffenwet

Bloemenrand: soms geen gebruiksnormen Meststoffenwet

Heeft u een bloemrijke rand binnen het agrarisch natuurbeheer (ANLb)? Dan kunt u de rand volledig meetellen voor de ‘Meststoffenwet’. Valt de rand niet onder het ANLb, dan is het ‘natuurgrond’. U kunt de rand dan niet meetellen voor uw gebruiksnormenberekening.

12 | 06 | 2022
Aanvragen voorschot basis- en vergroeningspremie

Aanvragen voorschot basis- en vergroeningspremie

Ook dit jaar kunt u een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. Het voorschot bedraagt € 270 per betalingsrecht. Wilt u dit voorschot ontvangen? Dien uw aanvraag dan tijdig in.

15 | 05 | 2022
Korting fosfaatrechten terug naar 10%

Korting fosfaatrechten terug naar 10%

Zoals u wellicht hebt begrepen is de korting bij de overdracht van fosfaatrechten verlaagd naar 10%. Deze lagere korting is van toepassing op de overdrachten die vanaf 30 april zijn geregistreerd. Er zijn ook situaties waarin u niet te maken krijgt met een korting, deze zijn niet veranderd.

15 | 05 | 2022
Heen- en teruglease tegelijk melden, verplicht bij afromingsvrije lease

Heen- en teruglease tegelijk melden, verplicht bij afromingsvrije lease

Wilt u fosfaat- en of dierrechten leasen? Dan kunt u de heen- en teruglease gelijktijdig melden. Voorheen waren dit twee meldingen. Bij de afromingsvrije lease van fosfaatrechten (max. 100 kg) is gelijktijdige melding verplicht.

05 | 05 | 2022
GLB 2023: hoofdlijnen systeem ecoregeling

GLB 2023: hoofdlijnen systeem ecoregeling

In het nieuwe GLB kunt u in aanmerking komen voor steun vanuit de ecoregeling. Dit komt bovenop de basispremie. U kunt zelf bepalen of u hier aan deelneemt. Voor deelname moet u verschillende ‘eco-activiteiten’ uitvoeren. Hiermee geeft u invulling aan de GLB-doelen op de thema’s: klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit.

05 | 05 | 2022
GLB 2023: basispremie en voorwaarden

GLB 2023: basispremie en voorwaarden

Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB in. Uw betalingsrechten komen dan te vervallen. U krijgt basispremie op basis van uw subsidiabele hectares. Om de basispremie te kunnen ontvangen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.