Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

18 | 10 | 2020
Op zand en loss meldplicht mais, drijfmest later uitrijden

Op zand en loss meldplicht mais, drijfmest later uitrijden

Teelt u mais op zand- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf volgend jaar, de percelen waarop u de mais gaat telen, moet aanmelden. Daarnaast mag u, op deze percelen, pas vanaf 1 april drijfmest uitrijden. Dit blijkt uit de voorgestelde aanpassingen die per 2021 in moeten gaan.

11 | 10 | 2020
Extern salderen en verleasen in enkele provincies

Extern salderen en verleasen in enkele provincies

In enkele provincies is extern salderen en/of verleasen van stikstofruimte toegestaan. Heeft u stikstofruimte nodig of juist over? Dan kunt u hier mogelijk gebruik van maken. De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden mag echter niet toenemen. Schakel wel een specialist in om deze complexe materie met u door te nemen. Het is namelijk erg ingewikkeld en de (on)mogelijkheden en risico’s zijn afhankelijk van uw specifieke situatie.

27 | 09 | 2020
Vanggewas invulling na mais op zand en löss uiterlijk 1 oktober in GO

Vanggewas invulling na mais op zand en löss uiterlijk 1 oktober in GO

Teelt u mais op zand- en/of lössgrond? Dan bent u verplicht om na de maisteelt een vanggewas te telen. De invulling en de voorwaarden hangen af van het ‘type’ mais en het oogstmoment. De datum 1 oktober speelt hierbij een belangrijke rol. Wijzigt het tijdstip van inzaaien naar een datum na 1 oktober of andersom? Meldt dit dan uiterlijk 1 oktober in de Gecombineerde opgave.

13 | 09 | 2020
Drijfmest uitrijden na mais op zand- en lössgrond toegestaan

Drijfmest uitrijden na mais op zand- en lössgrond toegestaan

RVO heeft haar standpunt aangepast. U mag nu na de teelt van mais op zand- en lössgrond toch mest uitrijden. Uiteraard binnen de normale uitrijperioden, dus drijfmest t/m 15 september. Ook moet u dan een groenbemester telen, maar dat bent u toch al verplicht.

25 | 08 | 2020
Informatie PAS-melding t/m 1 oktober

Informatie PAS-melding t/m 1 oktober

Wilt u uw PAS-melding laten omzetten in een formele toestemming? De uiterste datum voor het indienen van informatie is uitgesteld naar uiterlijk 1 oktober 2020. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

11 | 08 | 2020
Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw

Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw

Heeft u als fritesaardappelteler steun aangevraagd i.v.m. de coronacrisis? En vraagt u bovendien niet meer steun aan dan € 25.000? Dan is een accountantsverklaring niet meer nodig. U moet wel een ‘Eigen verklaring’ indienen. Uiteraard willen wij u helpen bij het indienen van de ‘Eigen verklaring’, maar dat is geen verplichting. Deze ‘Eigen verklaring’ geldt ook voor telers en andere ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw.

09 | 08 | 2020
Derogatie twee jaar verlengd, uiterlijk 4 september aanvragen

Derogatie twee jaar verlengd, uiterlijk 4 september aanvragen

U kunt in 2020 en 2021 weer gebruikmaken van de derogatie. In 2020 moet u uiterlijk 4 september de derogatievergunning aanvragen. Daarnaast moet u uw bemestingsplan eveneens uiterlijk 4 september opstellen. Daarnaast gelden enkele extra voorwaarden, zoals bij het gebruik van de sleepvoetbemester. Houd rekening met de (extra) voorwaarden en uitgestelde data.

09 | 08 | 2020
Rekentool voermaatregel melkvee

Rekentool voermaatregel melkvee

Ondanks de vele discussies en protesten is de kans groot dat u, als melkveehouder, vanaf 1 september 2020 moet voldoen aan de ‘Voermaatregel melkvee’. Vanaf dat moment mag u geen krachtvoeders op voorraad hebben met een hoger ruw eiwitgehalte dan de gestelde normen. Wilt u gebruikmaken van een hogere ruw eiwitgehalte in krachtvoeders? Met een rekentool kunt u bepalen of dit voor u van toepassing kan zijn. Het is van belang om tijdig uw ‘max. RE-norm’ te bepalen. Het is immers zo 1 september.

09 | 08 | 2020
Subsidie voor melkkoe van zeldzaam ras

Subsidie voor melkkoe van zeldzaam ras

Bent u melkveehouder en heeft u één of meerdere melkkoeien van zeldzame runderrassen in uw melkveestapel? Dan kunt u in de periode 1 t/m 30 september 2020 subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150,- per melkkoe. U kunt de subsidie meerdere jaren aanvragen: in 2021 en mogelijk ook in 2022. De subsidie is niet bedoeld voor zoogkoeien.

19 | 07 | 2020
PAS-meldingen: gegevens aan provincie doorgeven

PAS-meldingen: gegevens aan provincie doorgeven

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding bij uw provincie ingediend? Minister Schouten wil deze ‘PAS-meldingen’ omzetten in een formele toestemming.