Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

17 | 06 | 2019
Gecombineerde opgave ingediend: check uw bemestingsplan

Gecombineerde opgave ingediend: check uw bemestingsplan

Nu uw Gecombineerde opgave ingediend is, is uw bouwplan definitief vastgelegd. Moet u uw bemestingsplan nog actualiseren? Wat is uw verwerkingsplicht? En komt u uit met de grondgebondenheid?

01 | 06 | 2019
Koudmerken rundvee t/m 2022 toegestaan

Koudmerken rundvee t/m 2022 toegestaan

Past u koudmerken toe op uw bedrijf? Dit is alleen nog toegestaan, indien u zich uiterlijk 31 juli aanmeldt en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

26 | 05 | 2019
Meer ruimte voor aanwenden plantaardig restmateriaal

Meer ruimte voor aanwenden plantaardig restmateriaal

Wilt u plantenresten (zoals voerresten, oogstrestanten, bermmaaisel) op uw grond aanwenden? Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. De regels zijn sinds dit jaar wel wat verruimd.

22 | 05 | 2019
Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid en/of Oost? U kunt, indien er sprake is van een overbelaste geursituatie, in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. De voorwaarden zijn bekendgemaakt, maar zijn echter nog niet definitief.

12 | 05 | 2019
KvK-inschrijving en betalingsrechten bij melden bedrijfsoverdracht

KvK-inschrijving en betalingsrechten bij melden bedrijfsoverdracht

Bent u van plan om na 15 mei uw bedrijf (gedeeltelijk) over te dragen? En wilt u om fiscale redenen uw overdracht met terugwerkende kracht registreren? Let dan op een juiste KvK-inschrijving op 15 mei, anders kan uw uitbetaling van betalingsrechten gevaar lopen.

30 | 04 | 2019
Kortstondige onderbreking bij graasdierpremie toegestaan

Kortstondige onderbreking bij graasdierpremie toegestaan

Dieren die u voor de graasdierpremie in aanmerking laat komen, moeten vanaf 2019 onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen. Onder voorwaarden mag u de ‘onafgebroken begrazing’ kortstondig onderbreken. Dit mag u alleen doen voor een noodzakelijke handeling of bij deelname aan educatieve programma’s.

28 | 04 | 2019
Voor wie geldt de informatieplicht energiebesparing?

Voor wie geldt de informatieplicht energiebesparing?

Verbruikt u aan energie 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas of meer? En valt uw bedrijf onder het ‘Activiteitenbesluit’? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Hoe bepaalt u of u aan deze verplichting moet voldoen?

28 | 04 | 2019
Uitspraak fosfaatrechten en pacht, soms rechten naar verpachter

Uitspraak fosfaatrechten en pacht, soms rechten naar verpachter

Pacht u langdurig grond en/of gebouwen en heeft u fosfaatrechten? Een rechter heeft recent een uitspraak gedaan waaruit blijkt, dat een verpachter in bepaalde situaties aanspraak kan maken op uw fosfaatrechten. Is dit voor u als pachter van toepassing?

28 | 04 | 2019
Beperkte mestruimte op (primaire) waterkeringen

Beperkte mestruimte op (primaire) waterkeringen

(Primaire) waterkeringen (dijken) waarop u niet de feitelijke beschikkingsmacht hebt, tellen niet mee voor derogatie. Deze gronden tellen beperkt mee voor de gebruiksnormen, de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid. Ook kunnen er betalingsrechten op verzilverd worden.

07 | 04 | 2019
Informatieplicht energiemaatregelen ook voor u?

Informatieplicht energiemaatregelen ook voor u?

Valt uw bedrijf onder het ‘Activiteitenbesluit’ en heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u uiterlijk op 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht. U moet aan de overheid melden welke verplichte energiebesparende maatregelen u heeft genomen en welke maatregelen u nog gaat nemen.