Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

07 | 06 | 2020
Geen verplichte rijenbemesting mais, drijfmest later uitrijden

Geen verplichte rijenbemesting mais, drijfmest later uitrijden

Teelt u mais op zand- en/of lössgrond? Vanaf 2021 krijgt u waarschijnlijk te maken met aangepaste regels. De bedoeling is dat u uiterlijk 31 januari moet aangeven op welke percelen u mais wilt telen. U mag op deze percelen pas vanaf 1 april drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Door invoering van deze voorgestelde alternatieve maatregelen, komt de verplichte rijenbemesting in mais te vervallen.

07 | 06 | 2020
Mogelijkheid tot melden gebruik hogere fosfaatnorm

Mogelijkheid tot melden gebruik hogere fosfaatnorm

Wilt u een hogere fosfaatnorm toepassen op uw perceel bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’? Als u aan de voorwaarden voldoet mag u de fosfaatnorm met 5 kg/ha verhogen. U moet dit uiterlijk 31 december 2020 melden aan RVO. U kunt het formulier nu al invullen. Bewaar het formulier als bewijsmateriaal.

24 | 05 | 2020
Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw

Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw

Heeft u een onderneming in de sierteelt of voedingstuinbouw? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als uw omzet of brutowinst als gevolg van de coronamaatregelen minimaal 30% is gedaald in de periode van 12 maart t/m 11 juni. Aanvragen kan t/m 4 juni. Ga vooraf goed na of u aan alle voorwaarden voldoet.

19 | 05 | 2020
Voorschot betalingsrechten uiterlijk 15 juni aanvragen

Voorschot betalingsrechten uiterlijk 15 juni aanvragen

Heeft u uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd? U kunt uiterlijk 15 juni een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. U ontvangt het voorschot na 1 juli.

12 | 05 | 2020
Fosfaatdifferentiatie uiterlijk 15 mei doorgeven

Fosfaatdifferentiatie uiterlijk 15 mei doorgeven

Wilt u hogere fosfaatnormen gebruiken voor uw bedrijf? Dan moet u met de Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei aangeven dat u gebruik wilt maken van de fosfaatdifferentiatie. De verruiming voor het wijzigen van de Gecombineerde opgave is hiervoor niet van toepassing. Vul uiterlijk 15 mei de PAL- en/of Pw-getallen in.

10 | 05 | 2020
Wijzigingen Gecombineerde opgave t/m 9 juni zonder korting

Wijzigingen Gecombineerde opgave t/m 9 juni zonder korting

Vanwege de coronacrisis kunt u, zonder de gebruikelijke termijnkorting, na 15 mei wijzigingen in uw ingediende Gecombineerde opgave doorgeven. U moet echter wel uiterlijk 15 mei de GLB-subsidies hebben aangevraagd. Zorg ervoor dat u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei indient en eventuele correcties uiterlijk 9 juni doorvoert.

06 | 05 | 2020
Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

Vinden er ook niet-landbouwactiviteiten plaats op uw percelen landbouwgrond? U kunt op deze percelen toch betalingsrechten verzilveren, indien deze activiteiten niet meer dan 90 dagen duren en de grond daarna weer beschikbaar is voor de landbouw. Is dat niet het geval? Corrigeer dan uw opgave.

06 | 05 | 2020
Lagere graasdierpremie voor schapen

Lagere graasdierpremie voor schapen

Heeft u in 2019 graasdierpremie voor schapen aangevraagd? De subsidie is verlaagd, omdat er meer aanvraag is dan het budget toelaat. Voor runderen blijft het bedrag ongewijzigd. De uitbetaling van de graasdierpremie voor schapen start deze maand. Houd rekening met een lagere uitbetaling.

27 | 04 | 2020
Derogatie en mais na gras? Vernietigingsmonster nu verplicht

Derogatie en mais na gras? Vernietigingsmonster nu verplicht

Heeft u afgelopen jaar gebruikgemaakt van derogatie? En wilt u hier, zo mogelijk, dit jaar weer gebruik van maken? Houd er dan rekening mee dat op dit moment de vrijstelling voor het nemen van een graslandvernietigingsmonster bij mais na gras op zand- en lössgrond niet van toepassing is.

19 | 04 | 2020
Voorkom vervallen van betalingsrechten

Voorkom vervallen van betalingsrechten

Zoals eerder gemeld komen vanaf 2020 betalingsrechten eerder te vervallen. Heeft u in 2019 niet al uw betalingsrechten benut en heeft u ook in 2020 meer rechten dan grond? Dan zullen in 2020 al rechten komen te vervallen.