Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

11 | 08 | 2019
Nieuwe fosfaatklassen en fosfaatnormen per 2020

Nieuwe fosfaatklassen en fosfaatnormen per 2020

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u vrijwel zeker te maken met wijzigingen van de fosfaatklassen en de fosfaatgebruiksnormen. De normen van gronden met de fosfaatklasse ‘hoog’ dalen. De andere normen blijven gelijk of gaan stijgen.

04 | 08 | 2019
Wijzigingen in Tabellenbrochure 2019; bijna compleet

Wijzigingen in Tabellenbrochure 2019; bijna compleet

Voor de juiste berekeningen voor alle zaken rondom de Meststoffenwet zijn veel normen en forfaits nodig. Deze (en meer) informatie is terug te vinden in de Tabellenbrochure 2019. Het heeft lang geduurd, maar inmiddels zijn (de meeste) wijzigingen opgenomen.

04 | 08 | 2019
Wintergraan na snijmais niet als GPS oogsten

Wintergraan na snijmais niet als GPS oogsten

Teelt u snijmais op zand- of lössgrond? U bent dan verplicht om een vanggewas te telen. Bij gangbare snijmais is één van de mogelijkheden om uiterlijk 31 oktober een wintergraan te zaaien die u volgend jaar verplicht als hoofdteelt moet telen en oogsten. Dit graan mag u niet als GPS oogsten.

04 | 08 | 2019
Groenbemester uiterlijk 15 september zaaien voor gebruiksnorm

Groenbemester uiterlijk 15 september zaaien voor gebruiksnorm

Gaat u dit najaar een groenbemester telen? U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor een stikstofgebruiksnorm. Vanaf 2019 heeft u 2 weken langer de tijd om de groenbemester in te zaaien. U moet deze uiterlijk 15 september ingezaaid hebben. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd.

14 | 07 | 2019
Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2019

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2019

Bent u melkveehouder en gaat u binnenkort een financiële bedrijfsbegroting maken? Houd dan rekening met de nieuwe lange termijn begrotingsnormen (tot 2029) die onlangs zijn vastgesteld.

14 | 07 | 2019
Vanggewas na mais: nu duidelijkheid

Vanggewas na mais: nu duidelijkheid

Teelt u mais op zand- en lössgrond? Dan moet u een verplicht vanggewas telen. Hieromtrent is de laatste tijd onduidelijkheid ontstaan. Na veel discussie is het nu eindelijk duidelijk. Welke mogelijkheden zijn er nu voor het inzaaien en telen van een vanggewas en aan welke eisen moet dit voldoen?

19 | 06 | 2019
Stijgingen en dalingen in nieuwe pachtnormen per 1 juli 2019

Stijgingen en dalingen in nieuwe pachtnormen per 1 juli 2019

Pacht of verpacht u los land? De nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages zijn bekend gemaakt. In sommige gebieden zijn de pachtprijzen fors gestegen of gedaald. De prijzen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2019.

17 | 06 | 2019
Gecombineerde opgave ingediend: check uw bemestingsplan

Gecombineerde opgave ingediend: check uw bemestingsplan

Nu uw Gecombineerde opgave ingediend is, is uw bouwplan definitief vastgelegd. Moet u uw bemestingsplan nog actualiseren? Wat is uw verwerkingsplicht? En komt u uit met de grondgebondenheid?

17 | 06 | 2019
20% afroming bij overdracht fosfaatrechten

20% afroming bij overdracht fosfaatrechten

Gaat u binnenkort nog fosfaatrechten kopen of leasen? Overdrachten die u vanaf nu meldt, worden met 20% afgeroomd. De verhoogde afroming geldt niet met terugwerkende kracht.

01 | 06 | 2019
Koudmerken rundvee t/m 2022 toegestaan

Koudmerken rundvee t/m 2022 toegestaan

Past u koudmerken toe op uw bedrijf? Dit is alleen nog toegestaan, indien u zich uiterlijk 31 juli aanmeldt en aan bepaalde voorwaarden voldoet.